Marka: Nordisk Polska

Operator strukturalny: Nordisk Polska

Zakres numeracji

# Prefix Format numeru
1 7271 727-1XX-XXX