Miasto: Suchedniów

Województwo: świętorzkyskie

Numer kierunkowy: 41