Miasto: Starachowice

Województwo: świętorzkyskie

Numer kierunkowy: 41