Miasto: Polska Cerekiew

Województwo: opolskie

Numer kierunkowy: 77