Miasto: Mirzec

Województwo: świętorzkyskie

Numer kierunkowy: 41