Miasto: Końskie

Województwo: świętorzkyskie

Numer kierunkowy: 41